Ontdek Saltus op facebook!
 
Slecht weer garantie!
 
Springkasteel gehuurd? Kosteloze annulatie bij slecht weer!
 
Saltus biedt een kosteloze annulatie aan, bij slecht weer, tot op de dag van levering.
Bekijk de huurvoorwaarden.
Feesttentpakketten
Maak kennis met de feesttentpakketten van Saltus!
 

Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Saltus B&V en worden verwerkt in het kader van de commerciële relatie met de klant.

Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren. Saltus B&V kan in het kader van voormelde doeleinden de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde derde partijen. Op uw verzoek maakt Saltus B&V aan u bekend aan welke partij(en) zij de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend gemaakt heeft en voor welk doel deze gegevens gebruikt kunnen worden. U kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Saltus B&V informeert u dat de onvolledige of foutieve mededeling van de aan u gevraagde persoonsgegevens in het contactformulier op deze website gevolgen kan hebben voor de wijze waarop Saltus B&V uw gegevens kan verwerken zonder dat u Saltus B&V daarvoor aansprakelijk kunt stellen.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verleent u toestemming tot de verwerking ervan voor de hierboven beschreven doeleinde.