Ontdek Saltus op facebook!
 
Slecht weer garantie!
 
Springkasteel gehuurd? Kosteloze annulatie bij slecht weer!
 
Saltus biedt een kosteloze annulatie aan, bij slecht weer, tot op de dag van levering.
Bekijk de huurvoorwaarden.
Feesttentpakketten
Maak kennis met de feesttentpakketten van Saltus!
 

Huurvoorwaarden

 

1. Huurvoorwaarden attracties / springkastelen

2. Huurvoorwaarden tenten / meubilair

3. Betalingen

4. Annulatievoorwaarden

5. Promoties

 

1. Huurvoorwaarden attracties

 

Onze service

Al onze attracties worden steeds door ons geplaatst en geleverd.

Al onze prijzen zijn inclusief btw.

Saltus voorziet steeds een volledige service:

 • attractie(s) naar keuze,
 • blower(s),
 • grondzeil(en),
 • verlengsnoer(en),
 • permanente ondersteuning tijdens huurperiode via gsm.

Al onze attracties worden gratis geleverd binnen een straal van 15 kilometer rond Hove.

Bij levering buiten deze straal, rekenen wij transportkosten aan. 

Gebruik van de attracties

Volgende gebruiksvoorwaarden moeten steeds nageleefd worden:

 • Een attractie is ontworpen voor kinderen.
 • Attractie(s) niet betreden met schoeisel.
 • Niet eten of drinken op de attractie(s).
 • Scherpe voorwerpen, of ander hard materiaal / speelgoed is verboden.
 • Het is verboden om de attractie(s) te betreden onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen.
 • Attractie(s) niet aflaten bij lichte of korte periode regenval.
 • Bij zware regenval en / of storm de attracties(s) aflaten en dubbelvouwen.
 • Het is verboden op zijwanden en daken te kruipen. 

Verantwoordelijkheid

Saltus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan derden.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en / of ongevallen tijdens de huurperiode.

Bij schade aan de attractie(s) zullen de herstellingskosten en de daaraan gekoppelde transportkosten aangerekend worden aan de huurder.

De huurder kan een extra verzekering afsluiten bij een verzekeringsagent.

Wij verhuren enkel kwaliteitsvolle materialen die voldoen aan de Europese normen en die onderworpen zijn aan strenge controles.

Al onze attracties zijn voorzien van extra veiligheidsmaatregelen en zijn in het bezit van een veiligheidscertificaat.

De attracties worden grondig gereinigd en gecontroleerd bij elke verhuurperiode, zodat de volgende huurder een attractie in goede staat ontvangt.

Bij het ophalen van de attractie(s) moet de attractie(s) in dezelfde staat zijn als bij levering.

Eventuele extra reinigingskosten door abnormaal gebruik worden aangerekend aan de huurder.

Forfaitair bedrag van € 50.

Bij onvoorziene omstandigheden of oponthoud (ontruimen, vrijmaken doorgangen, …) rekenen wij een extra kost aan van € 25 per begonnen halfuur. 

De huurder blijft verantwoordelijk bij verborgen schade of extreme vervuiling tot de volgende verhuring!

 

Waar plaats je een attractie

Op een zachte en vlakke ondergrond, gras is ideaal.

Een springkasteel mag nooit op een ondergrond met steenslag, zand of puntige voorwerpen geplaatst worden.

Voorzie steeds een vrije ruimte van minstens 0.5 meter langs beide zijden van de attractie en 2 meter achter de attractie voor het plaatsen van de blower.

Saltus kan beslissen om het springkasteel of de attractie, door omstandigheden of om beschadigingen te vermijden, niet te plaatsen, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding of compensatie.

Wat moet je voorzien voor het plaatsen van een attractie

 • Stroom van 220V en 16A (standaard stopcontact)  
 • Zorg voor een goede doorgang naar de plaats van minstens 1 meter! 

 

2. Huurvoorwaarden tenten 

 

Onze service

Al onze prijzen zijn inclusief btw.

De tenten worden door ons geleverd en geplaatst.

De tenten worden na elke verhuurperiode gecontroleerd zodat de volgende huurder een tent in goede staat ontvangt.

Bij onvoorziene omstandigheden of oponthoud (ontruimen, vrijmaken doorgangen, …) rekenen wij een extra kost aan van € 25 per begonnen half uur. 

 

Verantwoordelijkheid

Saltus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade aan derden.

De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen tijdens de huurperiode. Ook bij stormschade. 

Schade toegebracht aan de tent(en) zal aangerekend worden aan de huurder. (Kostprijs onderdeel nieuw). Bij schade wordt de waarborg ingehouden en zal deze verhoogd worden met de eventuele

herstellingskosten.

De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

 

Opmerkingen

- Wij verhuren enkel  professioneel materiaal.

- Al onze tenten zijn stevig en waterdicht.

- Onze tenten zijn bestand tot maximum 4 beaufort. Bij windsnelheden vanaf 4 beaufort moet de tent onmiddellijk worden afgebroken of contact worden genomen met Saltus.

- Bij felle wind dient de tent onmiddelijk afgebroken te worden. 

- Saltus kan beslissen om de tent of materiaal, door omstandigheden niet te plaatsen, zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding of compensatie.

- Om beschadigingen te vermijden vragen wij om de tent niet tegen muren te plaatsen.

- Het is ten strengste verboden gebruik te maken van friteuses, terrasverwarmers of andere ontvlambare zaken binnenin of in de nabije omgeving van de tent.

- Het is verboden zaken op het tentframe/tentzeil te kleven of te bevestigen. Verwijder steeds alle objecten die kleur kunnen afgeven aan het tentzeil.

- Het is verboden om aan het tentframe te hangen.

- Onze tenten worden steeds gecontroleerd voor ze verhuurd worden. Bij schade aan de tent wordt de huurder verantwoordelijk gesteld. Het beschadigde goed wordt dan aangerekend aan nieuwwaarde.

 - Draag zorg voor het materiaal en behandel het met respect!

 

3. Betaling

 

De betaling dient te gebeuren contant bij levering of voorafgaand door overschrijving op ons rekeningnummer. (DEXIA: BE50 0682 4613 6618)

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 

Gelieve rekening te houden met eventuele plaatsings-, vervoerskosten en waarborgen. 

Wij vragen een waarborg van 100 euro. Deze waarborg wordt terugbetaald indien de artikel(en) in perfecte staat teruggebracht worden.

Bij het laattijdig terugbrengen van de gehuurde artikel(en), zijn wij genoodzaakt een extra dag aan te rekenen. 

Bij niet betalen, zijn wij genoodzaakt om u een aangetekend schrijven te sturen met een verhoging van de extra kosten met een min. van € 25 per schrijven.

Bij betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

 

4. Annulatievoorwaarden

 

Bij annulatie zijn wij genoodzaakt volgende kosten aan te rekenen:

- meer dan 10 dagen op voorhand: 50% van de factuurprijs.

- minder dan 10 dagen: volledige bedrag van de factuurprijs.

Annulatievoorwaarden (attracties) bij slecht weer kan enkel in overleg, op de dag zelf en min. 2 uur voor het afgesproken leveringsuur. 

Alle annulaties moeten schriftelijk of via mail gebeuren

 

5. Promoties

 

Onze promoties zijn niet cumuleerbaar met andere promoties. 

Woensdagnamiddagpromotie:

levering tussen 12:00 uur & 13:30 uur 

ophaling tussen 18:00 uur & 21:00 uur 

Flexibele planning: (geen richtuur) 

De klant heeft de keuze uit:

Levering:

keuze 1: De levering vindt plaats tussen 07:00 uur - 09:00 uur 

keuze 2: De levering vindt plaats tussen 09:00 uur - 11:00 uur 

keuze 3: De levering vindt plaats tussen 11:00 uur - 13:00 uur 

Ophaling:

keuze 1: De ophaling vindt plaats tussen 18:00 uur - 20:00 uur 

keuze 2: De ophaling vindt plaats tussen 20:00 uur - 22:00 uur 

Opmerking:

Bij de flexibele planning proberen wij zoveel mogelijk aan de vraag van de klant te voldoen. 

Maar er moet altijd iemand de eerste zijn en iemand de laatste!